A&DO Labran aistikorttien symboleja.

Kuva: A&DO Labra – Hyvän lähiympäristön työkirja: Aistikortit, Riikka Jalava.

Kallion ala-aste: Ilmiönä arkkitehtuuri

Kallion ala-asteen syksyn 2021 ilmiö oli arkkitehtuuri. Muutaman viikon aikana kaikki luokka-asteet tutustuivat teemaan eri näkökulmien ja käytännön toteutuksien kautta. Lopuksi saimme tutustua luokkien tuotoksiin yhteisessä ilmiönäyttelyssä, jossa nähtiin mm. upeita piirustuksia ja pienoismalleja, unelmahuoneita ja piparkakkutaloja sekä erilaisia materiaaleja ja pinnan tekstuureja esimerkiksi tokaluokkalaisten yhteisöllisen värikkään ryijyn muodossa.

Yksi kakkosluokista teki oman ilmiökaupungin. Aloitimme pohtimalla millaista omassa naapurustossa on asua, liikkua ja käydä koulua. Mietimme minkälaisia rakennuksia lähistöllä on, minkälaisin kuvailevin sanoin niistä voisi kertoa ja mitä yksityiskohtia niistä löytyy. Kävimme myös luokka-asteen yhteisellä arkkitehtuurikävelyllä, jossa oppilaat tarkastelivat ja valokuvasivat muutamia mielenkiintoisia kohteita Kallion alueelta. Tutkimme alueen karttaa ja oppilaat saivat leikkiä matkaoppaita esitellen omia suosikkipaikkojaan. Samalla harjoittelimme karttamerkkejä ja mittakaavaa piirtämällä omia karttoja. Keskustelimme Hyvän lähiympäristön työkirjan tehtävien avulla siitä, miksi kaupungissa on erilaisia paikkoja ja erilaisia rakennuksia, ja mihin esimerkiksi puistoja tai viheralueita tarvitaan. Opiskelimme, minkälaisia kasveja ja eläimiä puistoissa voi olla sekä mietimme, mitä hyvässä puistossa voisi tehdä.

Käytimme mielikuvitusta kirjoittaessamme yhdessä omalle unelmakaupungille taustatarinan ja suunnitellessamme, mitä paikkoja haluaisimme omaan kaupunkiin. Piirsimme tiet sekä rakennusten ja puistojen paikat yhteiselle isolle paperille. Tutustuimme erilaisiin pienoismalleihin A&DO Labran ja Arkkitehtuurimuseon oppimateriaalien avulla. Oppilaat suunnittelivat ja rakensivat pareittain kierrätysmateriaalista omat pienoismallinsa, jotka koottiin lopuksi yhteiselle pohjalle kaupungiksi näyttelyä varten.

Projektin aikana harjoiteltiin suunnitteluprosessin vaiheita, oman lähiympäristön havainnointia sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Kokonaisuuteen oli luontevaa eheyttää useiden oppiaineiden kuten suomenkielen, ympäristöopin, englannin, kuvataiteen ja käsityön sisältöjä ja tavoitteita.

Tekstin on kirjoittanut Annika Hovinen, luokanopettaja