A&DO – Lärandecentret för arkitektur och design

Vad är A&DO?

Arkitektur och design tillhör oss alla och de omger oss ständigt och överallt. A&DO –Lärandecentret för arkitektur och design är Arkitekturmuseets och Designmuseets samarbete. Projektet hämtar arkitekturens och designens kunskaper, skapelser och skapare till alla intresserades förfogande. Syftet är att på så sätt öka Finlands invånares insikter om arkitektur, design och miljöplanering. Som verktygsback fungerar arkitektur- och designinlärningens metoder. Tillika utvecklar projektet museernas verksamhet. En god närmiljö, involverande planering och tillgänglighet hör till projektets väsentliga motiv.

A&DO – Lärandecentret för arkitektur och design utvecklas under perioden 2020-2023. Finska kulturfonden har beviljat projektet Museivision-stipendiet. I sinom tid blir centret en del av det nya arkitektur- och designmuseet i Helsingfors. Inom ramen för projektet utbyggs också ett landsomfattande nätverk av arkitektur- och designpedagoger.

För vem är A&DO avsett?

Var och en av oss är som användare den konstruerade och formgivna omgivningens bästa experter. Vi klarar av att lösa små och större problem. Är du pedagog, utvecklare, yrkesperson eller en vanlig medborgare? Vi erbjuder material inom arkitektur- och designinlärningen just för dig.

Förvånas. Lek. Pröva. Forska.

Vi vill utveckla vår verksamhet tillsammans med dig.
Låt oss få veta, vad du tyckte: .

Vad har A&DO att erbjuda?

A&DO Labb – En god närmiljö

A&DO Labb är en ambulerande inlärningsmiljö och utställning som berättar om design och arkitektur. Utställningsutrymmet är byggt i två containers, som transporteras och flyttas från ställe till ställe. Utställningen utmanar oss att begrunda vilken sorts arkitektur och formgivning stöder en fördelaktig vardag och en hållbar utveckling. I en hurdan omgivning vill du leva i framtiden? Hurdan är en god närmiljö?

Utställningens syfte är att inspirera dig till kritiskt tänkande om omgivningen.

A&DO Labbs nationella utställning turnerar Finland åren 2021-2023. Turnén öppnar i Lahtis och utställningen kan besökas på Malskis torg 30.8. – 30.9.2021. I Tammerfors på Finlaysons område kan Labbet ses på våren 2022. Man kan även bekanta sig med utställningen via materialet på denna nätsida.

Seminarium

Arkitektur- och designinlärningens nationella A&DO -seminarium kommer att ordnas på hösten, med premiär i Tammerfors, oktober 2021. Seminariet fördjupar digert hur man kan närma sig arkitektur och formgivning på skapande kritiska sätt, via både inhemska och utländska exempel. Seminariet omfattar också verkstäder, där seminariedeltagarna själva kan fungera som aktörer.

Årets 2021 A&DO- seminarieprogram, exaktare tidtabell samt anmälningsinstruktioner publiceras 1.8.2021.

Nätsidor

På våra nätsidor samlar och förmedlar vi information om projektets evenemang samt arkitektur- och designpedagogiskt material.

Kontaktuppgifter

Leena Svinhufvud
ansvarig museilektor, projektledare
Designmuseet/A&DO

Arja-Liisa Kaasinen
samarbetschef, ansvarig för A&DO seminariet
Arkitekturmuseet/A&DO

Hanna Kapanen
museilektor, ansvarig för A&DO Labbet
Designmuseet/A&DO

I projektet medverkar även ArchinfoArkitekturskolan för barn och ungdom ArkkiOrnamo samt Föreningen för designfostran i Finland SuoMu Ry.

Blev du intresserad? Ta kontakt med oss så funderar vi på vad vi kan göra tillsammans.

A&DO – Lärandecentret för arkitektur och design
Högbergsgatan 23
00130 Helsingfors