Här finns information om föremålen i A&DO Labb utställningens del i Tammerfors.

No 1
W VEST – Ylleväst

Design: Lauri Järvinen , 2020
Tillverkning: LAURIJARVINENSTUDIO

”Mitt designarbete sker verkligen ”handgripligen”. För mig är det snarare en fråga om materialet än tanken på det som jag håller på att göra. Jag håller ofta materialet i min hand ända tills den slutgiltiga produkten uppenbarar sig i mitt sinne.

För mig är det väsentligaste definitivt formerna och visionen av produkten. Jag låter tanken flöda och formerna, ytorna och de olika känslorna bubbla upp i det undermedvetna. Från allt detta hämtar jag den färdiga produkten eller designen.

För mig är det viktigaste i designarbetet att skapa ett eget bildspråk, en åsikt och ett sinneslandskap. Jag kunde knappast tänka mig att designa en produkt utan någon mening, berättelse eller framtid. Med mitt arbete vill jag beröra konsumenten, få henne eller honom att känna och begrunda. Det har nog sagts, att världen innehåller redan tillräckligt med produkter och kläder. Men världen innehåller ändå inte tillräckligt utfunderade, väl designade produkter och kläder.”

-Modedesigner Lauri Järvinen

W VEST – Ylleväst, Design: Lauri Järvinen , 2020

No 2
TAMMERFORS SPÅRVAGN
Design: IDIS Design Oy
Tillverkningsår 2020
Tillverkare: Škoda Transtech Oy  

”Den största delen av mitt arbete är centrerat kring fordonsformgivning. Jag har planerat fortskaffningsmedel och motorbåtar samt stora objekt som en spårvagn. Till detta hör också fordonens kompletterande apparater och andra produkter. Till exempel spårvagnshållplatserna i Tammerfors är formgivna av mig. Mitt arbete är mycket mångsidigt och omfattar många faser av formgivningen, från uppdragets tidigaste skisser till den sista, exakta 3D-modellen.

Designen av en spårvagn avancerar långt på utgångspunkternas villkor. Emellanåt byggs vagnen mestadels av färdiga delar. De omformas sedan enligt stadens förutsättningar och kundens önskemål. Sällan ges möjligheter att påverka designen så helhetsmässigt som i Tammerfors. Under projektet byggdes en modell av spårvagnen i naturlig storlek. Den testades på olika användargrupper. Detta gav oss mycket värdefull information och somliga betydande förändringar gjordes på basen av publikens respons.”

-Industriell designer Jussi Hurskainen

No 3
BIDRAG TILL TÄVLINGEN OM DESIGNEN AV TAMMERFORS BRANDSTATION ÅR 1906
Tammerfors centralbrandstation invigdes år 1908.
Design: Wivi Lönn

Tampereen Wivi Lönnin suunnitteleman paloaseman piirustussuunnitelma.

”Det är då klart som korvspad, att har man en dålig plan(ritning), lyckas man inte få någon fasad att sitta fint. Den som gör planen måste nog hela tiden tänka på fasaden också.

Det sägs, att min dåliga sida är envishet, men det behöver man nog i det här yrket. Alltid räcker det inte, man behöver raska tag tillika. Man måste förstå sig på tidsandan, fingret måste hela tiden hållas på tidens puls. Det är just det arkitektens jobb och hela liv handlar om.

Jag tror, att i det här arkitektyrket är det väldigt viktigt att man har fantasi.”

-Arkitekt Wivi Lönn

No 4
CITIES: SKYLINES
Digital utgåva / videospel / programkod / program
2015-

Design och tillverkning: Colossal Order, speldesignteam
Utgivare: Paradox Interactive

Maisemakuva öisestä suurkaupungista.

På skärmen ser vi Ilari Reuhkalas Tammerfors som han har byggt för Cities: Skylines.

Cities: Skylines är ett nytt stadskonstruktionsspel skapat av Colossal Order från Tammerfors och utgivet av rikssvenska Paradox Interactive. Syftet har varit att skapa ett spel tillsammans med spelarna. Deras önskemål har beaktats, de har försetts med verktyg och fria händer att konstruera sina egna drömmars städer.

Cities: Skylines är ett mycket engagerat spelarsamfund, med 16 miljoner spelare jorden runt. De har bidragit till spelet med över 240 000 mods (2021). Modsen är modifikationer gjorda av spelarna, som byggnader, fordon kartor och kod som påverkar spelmekaniken. Cities: Skylines -spelet erbjuder spelaren mångahanda möjligheter, som t.ex. att bygga sig ”ett eget Tammerfors”.

”Att spela Cities: Skylines kan jämföras med att bygga en modelljärnväg. Men den digitala världen sätter ändå avsevärt mycket mindre fysiska gränser, som t.ex. sådana som tyngdlagen medför. I jämförelse med andra konstformer finns mycket mer interaktion i de digitala spelen. Spelaren konsumerar inte bara spelunderhållning men skapar det hela tiden själv. Det är väldigt inspirerande för spelaren och ett kreativt sätt att förverkliga sig själv.”

-Ilari Reuhkala som har byggt sitt eget Tammerfors i Cities: Skylines -spelet