Hei opettaja/ohjaaja!

A&DO Labra kiinnittyy paikkakuntien taide- ja kulttuurikasvatuksen ohjelmiin.
Tampereella yhteistyötä tehdään TAITE ja Taidekaaren ohjelman ja museolehtoreiden kanssa. Esiopetusryhmille järjestetään  Taidekaaren paikalliset työpajakokonaisuudet ja ryhmät työskentelevät A&DO Labran oppimateriaalin parissa huhti-toukokuussa 2021.

Lahdessa yhteistyötä tehdään kaupungin kulttuuriohjelman ja Lahden kaupungin museon / Malvan kanssa. Alakoulun 4.-luokkalaisille järjestetään opastettuja kierroksia A&DO Labraan ja kaupunkikävelyjä elo-syyskuussa 2021.

A&DO Labra tarjoaakin paikkasidonnaisen näyttelyvierailun lisäksi arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen mallin/sisällön, jonka voi ottaa käyttöön myös etänä.

Lisätietoa ja vinkkejä