Joukko lapsia istuu ringissä taitettavilla tuoleilla kaupunkimiljöössä.

Kuva: Jaana Räsänen. Kaupunkiagentit -työpaja, ohjaaja Kadri Klementi.

Archinfo: Kaupunki oppimisympäristönä

Miltä kaupunki kuulostaa? Miten valo vaikuttaa tilassa? Miten värikkäät kadunkalusteet muuttavat harmaata betoniympäristöä?

Rakennettu ympäristö on oivallinen paikka oppia ja kokeilla. Lähiympäristöä tarkkailemalla on mahdollista päästä kiinni tärkeisiin kysymyksiin: Millainen on hyvä ympäristö? Mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Kuka saa käyttää kaupunkitilaa ja mihin tarkoitukseen? Tiloihin tehdyt interventiot voivat myös vahvistaa lasten ja nuorten ymmärrystä siitä, että rakennettu ympäristö on kaikkien yhteistä ympäristöä, jonka kehittämiseen he voivat osallistua.

Archinfon Lapset kaupungissa -hankkeen (2015-2017) Kaupunkiagentit -työpajoissa kehitettiin erilaisia toiminnallisia tapoja hyödyntää kaupunkitiloja elävinä oppimisen ympäristöinä. Poikkitaiteellisissa työpajoissa kokeiltiin, miten kaikille yhteistä kaupunkitilaa voidaan tutkia ja ottaa haltuun väliaikaisin keinoin. Työpajojen ohjaajiksi kutsuttiin arkkitehtuurikasvatuksesta kiinnostuneita eri taiteenalojen osaajia ja osallistujiksi paikallisia koululuokkia.

Tutustu työpajamalleihin ja löydä rakennettu ympäristö elävänä oppimisympäristönä ja vaikuttamisen paikkana!