Kuva: Tiina Heinlahti, Hyvä Lähiympäristö

A&DO ja Helsingin kuvataidelukio: Hyvä lähiympäristö

A&DO-hankkeen yhtenä tavoitteena on tarkastella hyvän lähiympäristön teemaa eri ikäryhmissä. Niinpä keväällä 2021 A&DO haastoi Helsingin kuvataidelukion abiturientit tuottamaan kuvia ja ajatuksia omasta lähiympäristöstä sekä tulevaisuuden hyvästä lähiympäristöstä.

Koulun kuvataideopettaja Tomi Uusitalo suunnitteli oppimiskokonaisuuden, jonka tarkoituksena oli oppia havainnoimaan omaa nykyistä ympäristöään: näkemään, mikä kaikki on itselle tärkeää, arvokasta ja hyvää omassa lähiympäristössä. Tehtävässä opittiin tunnistamaan myös huonosti toimiva ympäristö. Oppimiskokonaisuuden toisessa osiossa visioitiin tulevaisuuden lähiympäristöä. Opiskelijat miettivät tulevaisuuden tarpeita ja ehdottivat ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

Tehtävä jakautui kahteen osioon.

Ensiksi tarkasteltiin lähiympäristöä: Kuvaa itsellesi merkityksellistä arkista paikkaa tai esinettä. Mitä pidät arvokkaana? Mikä on tärkeää sinulle?

Sitten visioitiin tulevaisuuden tarpeita ja ratkaisu: Visioi mahdollisia tulevaisuuksia. Suunnittele ja toteuta ehdotuksesi, mitä on hyvä lähiympäristö. Huomioi arkisten esineiden globaalit vaikutukset.

Käytetyn tekniikan ja materiaalien suhteen tehtävänanto oli vapaa. Korona-tilanteen takia opetus ja opiskelijoiden työskentely toteutuivat etänä.

”Koronan, etätyöskentelyn ja eristäytymisen vaikutus näkyy opiskelijoiden visioissa tulevaisuuden ympäristöiksi. Suunnitelmissa on paljon yhteisöllisyyttä mahdollistavia elementtejä: penkkejä, joilla istuskella ja mukavia yleisiä oleskelupaikkoja. Nuoret visioivat myös pirteää ja värikästä ympäristöä.”  kertoo opettaja Tomi Uusitalo havainnoistaan.

Vilma Anttonen, Hyvä Lähiympäristö, ”Sienipuisto”

”Hyvä lähiympäristö -tehtävässä lähdin ajattelemaan nuorten passivoitumista ja syytä siihen. Yleensä ollaan porukalla yksin, kun kukaan ei keksi tekemistä tai jaksa tehdä mitään. Siksi halusin ideassani saada jotain pirteää ja huomion kiinnittävää tylsään ja harmaaseen kaupunkiin aktivoimaan nuoria. Puistoa olisi mukava katsella ja isokokoiset sienet saisivat vieressä kulkevan tuntemaan itsensä pieneksi.”

Oskari Karo, Hyvä lähiympäristö, ”Ikkuna”

”Kuvasin meidän olohuonetta. Kuvassa korostuu ikkunat, ja niistä näkyvä maisema sekä valo. Halusin korostaa näitä asioita, koska ne ovat mielestäni tilan parhaat puolet. Valon ja maisemien lisäksi minulle tärkeää tilassa on sen tunnelma. Tunnelmaan vaikuttaa tietysti monet asiat, kuten sisustus ja värimaailma, mutta yksi ratkaiseva tekijä on valo. Luonnonvalon arvoa ja tärkeyttä korostetaan, ja ihan syystäkin, mutta keinovalon asemaa ja merkittävyyttä tunnelman luojana ei pidä vähätellä.”

 

Helsingin kuvataidelukio – Torkkeli – on kuvataiteen ja visuaalisen ilmaisun erikoislukio. Opiskelijoiden opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään 12 opintojaksoa kuvataideaineita kuten, taidehistoriaa, nykytaidetta, maalausta ja piirustusta, taidegrafiikkaa, kuvanveistoa, keramiikkaa, tekstiilitaidetta, multimediaa, muotoilua, arkkitehtuuria, digitaalista viestintää, valokuvausta sekä elokuvaa. Koulussa on erilainen tuntijako kuin muissa lukioissa. Opiskelija saa vähentää kahdeksan opintojaksoa valtakunnallisen tuntijaon pakollisista opinnoista. Lukion noin 600 opiskelijaa opiskelevat kahdessa eri rakennuksessa. Koulu sijaitsee Kallion kaupunginosassa.