Tulevaisuusperintöverstaan rakenne (Dynamo)

Hyppää tulevaisuuteen Dynamon pilottiverstaassa!

Unelmointi on arkkitehtien ja muotoilijoiden työtä. He suunnittelevat asioita, joita ei vielä ole. Kuvitteleminen auttaa, kun yritämme miettiä, millainen tulevaisuuden maailma on.

Mikä on suunnitteluosaamisen ja -alojen ydintehtävää hyvän ja kestävän lähiympäristön luomisessa vuonna 2077 ? Millainen luontosuhde ohjaa rakennetun ja muotoillun lähiympäristön suunnittelua silloin?

Tervetuloa Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon yhteisen hankkeen A&DO Oppimisen keskuksen tulevaisuusperintöverstaaseen 17.11.2021 klo 15.00–18.00

Tulevaisuusperintö muodostuu niistä merkityksellisistä teoista, joita teemme nyt. Dynamon fasilitoimassa tulevaisuusperintöverstaassa tehdään tulevaisuushyppy historian vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja nykypäivän muutostarpeista toivottuihin tulevaisuuksiin. Kehollisen harjoituksen avulla irrottaudutaan hetkeksi tästä päivästä ja avataan mieli vaihtoehtoisille näkökulmille.
Tilaisuuden aikana keskustellaan pienryhmissä, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja sekä  tutustutaan A&DO Labra Hyvä Lähiympäristö -teemaiseen valtakunnallisesti kiertävään kokoelmanäyttelyyn, keskittyen erityisesti Polvinen ja Smith liikennesuunnitelmaan vuodelta 1968.

Tulevaisuusperintöverstaissa tavoitellaan kulttuurin syvää muuntautumista ja ekologista jälleenrakennusta yksittäisistä ihmisistä käsin niin, että muutos vaikuttaa kaikkialla yhteiskunnassa.  Mitä uudenlaisia, yhteisiä taitoja meidän tulisi luoda, jotta luonto ja ihminen sen osana voisivat paremmin? ​Kutsumme näitä yhteisesti merkityksellistettyjä taitoja ja toiminnan tapoja tulevaisuusperinnöiksi. 

Tuotetaan yhdessä tulevaisuusperintöä!

Ilmoittautuminen 10.11.2021 klo 16 mennessä: Mukaan mahtuu 25 henkilöä.

Työpaja pidetään Designmuseon auditoriossa, 1krs. Korkeavuorenkatu 23. Lisätietoja:

Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Verstaaseen ei tarvitse valmistautua.

DYNAMO-hanke eli Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi, on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen dosentti Katriina Siivosen johtama hanke, jossa ovat mukana Suomen Metsämuseo Lusto ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteet. Sitran Sivistys+ -projektin osahankkeena se tähtää kulttuurin tavoitteelliseen muuntautumiseen kohti kestävää tulevaisuutta. Globaalin tason viheliäiset ongelmat kuten luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja  ilmastonmuutos koskettavat meitä kaikkia. Ekologisen jälleenrakentamisen kiireellisyys on yksi Sitran megatrendeistä (2020).

Lue lisää Dynamosta ja sen kokeilukumppanimuseoiden kanssa toteutuneista pilottityöpajoista täällä.