Henkilöitä istuu pöydän äärellä työpajassa.

Tunnelmia A&DO:n tulevaisuusperintöverstaasta

Mitä syntyy, kun yhdistetään museot, tulevaisuudentutkimus ja ekologinen jälleenrakentaminen? Dynaamisia museoita, jotka kutsuvat yleisöjään tulevaisuusperintöverstaisiin!

Syksyllä A&DO:lle tarjoutui mahdollisuus toimia Dynamon kokeilukumppanimuseona omassa räätälöidyssä tulevaisuusperintöverstaassaan. Kyse on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Dynamo-hankkeen pilottityöpajakonseptista, jota on toteutettu jo lukuisten muiden museoiden kanssa erilaisin teemoin ja yleisöin.

Tulevaisuusperintö on aineetonta kulttuuriperintöä, tietoja, taitoja ja toimintaa, joka auttaa meitä muuttamaan maailmankuvamme perustavasti uudenlaiseksi. Keskeistä on ihmistoiminnan muuttaminen tulevaisuusperinnön avulla sellaiseksi, ettemme ylikuluta maapallon luonnonvaroja. Tutustu tarkemmin Dynamo-hankkeeseen sekä dynaamisen museon ja tulevaisuusperintöverstaan käsitteisiin täällä.

A&DO:n tulevaisuusperintöverstaan teemaksi valikoitui luonnollisesti hyvä ja kestävä lähiympäristö ja mukaan kutsuttiin suunnittelualojen ammattilaisia.

Mikä on suunnitteluosaamisen ja -alojen ydintehtävä hyvän ja kestävän lähiympäristön luomisessa vuonna 2077? Millainen luontosuhde ohjaa rakennetun ja muotoillun lähiympäristön suunnittelua eri aikoina?

Esimerkiksi näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia A&DO:n tulevaisuusperintöverstaassa.

Työpajan muistiinpanoja paperilla.

Tulevaisuusperintövertas on kestoltaan noin kolme tuntia ja se koostuu eri aikatasoissa kulkevasta käsikirjoituksesta, jonka Dynamo suunnittelee huolellisesti kumppanimuseon kanssa.

Verstaan aikajana kulkee menneisyyden murroskohtien avaamisesta jaettuihin toivottuihin tulevaisuuskuviin, jonka jälkeen palataan nykyhetkeen.

Miten menneisyydessä on vaikutettu tulevaisuuteen? Mitkä arvot ja maailmankuvat ovat vaikuttaneet päätöksiin? Mitä voisimme tehdä juuri nyt, jotta pääsisimme toivotunlaiseen maailmaan?

Henkilöitä istuu pöydän ääressä työpajassa.

Tulevaisuusperintöverstaissa kumppanimuseo tekee alustuksen keskustelun teemaan sekä esittelee esimerkin menneisyyden ajatusmaailmasta. Mitä valintoja menneisyydessä on tehty, tai mitä on päätetty olla tekemättä.

A&DO kutsui tilaisuuteen asiantuntijan, Helsingin yliopiston kansatieteen yliopistolehtori Pia Olssonin (FT). Puheenvuorossaan hän kuvaili, miten kansatieteilijä tutkii kaupunkia.

A&DO:n tärkeimpänä lähtökohtana tulevaisuusperintöverstaan alustuksessa oli A&DO Labra -näyttely, joka kutsuu pohtimaan millainen on hyvä lähiympäristö. Valmiita ratkaisuja ei tarjota, vaan osoitetaan, kuinka tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, ja kuinka voimme jokainen omalla toiminnallamme vaikuttaa siihen. Näyttelyssä esitellään kuutta Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon kokoelmiin kuuluvaa esinettä tai kokonaisuutta.

Arkkitehtuurimuseon yhteistyötyöpäällikkö Arja-Liisa Kaasinen esitteli alustuksessaan yhtä Labra -näyttelyn kokoelmaesimerkeistä,: Smith-Polvisen moottoritiesuunnitelmaa vuodelta 1968. Tästä suunnitelmasta on muodostunut kaupunki­suunnittelusta kiinnostu­neille ihmisille erään­lainen dystopia, äärimmäinen esimerkki siitä, mihin autovetoinen suunnittelu voi johtaa.

Työpajan muistiinpanoja paperilla.

Menneisyyden käsittelyn jälkeen Dynamo ottaa ohjat ja vie yleisön tulevaisuuteen, toivottuun sellaiseen. Tämä tulevaisuushyppy tapahtuu kokemuksellisesti, jotta mieli vapautuu kuvittelemaan.

A&DO:n tulevaisuusperintöverstaassa hypättiin yhteisen hengitysharjoituksen ja ajatusleikin jälkeen vuoteen 2077. Tulevaisuuden ympäristöä tutkittiin Dynamon laatimien kysymysten avulla.

Tämän jälkeen palataan tärkeimpään, eli nykyhetkeen: mitä voisimme tehdä nyt, jotta kuvittelemamme maailma toteutuisi tai ei toteutuisi. Mitä olemme kantaneet mukanamme menneisyydestä, ja mitä mahdollisuuksia tulevan kuvittelu tuo ajattelullemme ja toiminnallemme.

Osallistujia pyydettiin pohtimaan muun muassa seuraavia ekologiselle jälleenrakentamiselle tärkeitä kysymyksiä:

Miten luonto voidaan huomioida suunnitellun ja rakennetun ympäristön luomisessa? Mitä uutta pitää keksiä ja mitä kyseenalaistaa tämän päivän suunnittelussa? Mitä uusia tekoja voin itse tehdä luonnon kantokyvyn rajojen/kestävyyden huomioimiseksi?

Henkilöitä istuu pöydän ääressä työpajassa.

Nykyiset tekomme määrittelevät tulevaisuutemme. Ymmärrys menneisyydessä tehtyjen valintojen taustalla olevasta arvomaailmasta ja mielen avaaminen tulevan mahdollisuuksille ohjaavat meitä kohti parempaa tulevaa. Museot ovat oiva paikka tälle herättelylle ja rohkaisulle.

A&DO, Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo kiittävät Dynamo-hanketta tästä ainutlaatuisesta kokemuksesta!

Henkilöitä istuu pöydän ääressä työpajassa.

DYNAMO-hanke eli Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi, on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen dosentti Katriina Siivosen johtama hanke, jossa ovat mukana Suomen Metsämuseo Lusto ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteet. Sitran Sivistys+ projektin osahankkeena se tähtää kulttuurin tavoitteelliseen muuntautumiseen kohti kestävää tulevaisuutta.

A&DO:n tulevaisuusperintöverstas toteutettiin Designmuseon auditoriossa 17.11.2021.

Dynamo julkaisee hankkeen tuloksia alkuvuodesta 2022.

Kuvat: Anni Koponen