Kruununhaan yläaste, design-linja

Kruununhaan yläasteella oppilaat opiskelevat kolmella eri linjalla. Tanssi- ja musiikkilinjoille haetaan osittain soveltuvuuskokeiden kautta. Design-linja on tarkoitettu ensisijaisesti alueen omille oppilaille. Linjatunteja on kaksi tuntia viikossa koko yläasteen ajan.

Design-linjalla yhdistyy kuvataiteen sekä käsityön opetus. Se myös arvioidaan osana näitä aineita 7. ja 8. luokalla. 9. luokalla se arvioidaan valinnaisaineena omalla arvosanalla.

Linjaa opettavat koulun kuvataide- ja käsityönopettajat.

Opetus painottaa muotoiluoppimista. Pääpaino on prosessioppimisessa, ryhmätyötaidoissa, ideoinnissa ja luovuudessa. Myös oppilaan taiteellinen ajattelu ja kädentaidot kehittyvät kolmen vuoden aikana.

Opetus muodostuu opettajajohtoisista tehtävistä, koulun yhteisistä esityksistä ja vuosittaisista teemoista sekä oppilaan omista projekteista. Itsenäistä työskentelyä harjoitellaan joka vuosi niin, että 9. luokalla oppilas toteuttaa jo koko syyslukukauden kestävän oman projektin. Jokainen vuosi tallentuu oppilaan omaan digitaaliseen portfolioon.

Lataa pdf: design-linjan esittely

Kruununhaan yläaste, designlinjan muotoiluprojektin muistiinpanoja.