Kaavio: Dynamo

17.11.2021

Hyppää tulevaisuuteen Dynamon pilottiverstaassa!

Designmuseon auditorio, 1krs. Korkeavuorenkatu 23

Unelmointi on arkkitehtien ja muotoilijoiden työtä. He suunnittelevat asioita, joita ei vielä ole. Kuvitteleminen auttaa, kun yritämme miettiä, millainen tulevaisuuden maailma on.

Mikä on suunnitteluosaamisen ja -alojen ydintehtävä hyvän ja kestävän lähiympäristön luomisessa vuonna 2077 ?
Millainen luontosuhde ohjaa rakennetun ja muotoillun lähiympäristön suunnittelua eri aikoina?

Tervetuloa Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon yhteisen hankkeen A&DO Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksen tulevaisuusperintöverstaaseen 17.11.2021 klo 15.00–18.00

Tulevaisuusperintö muodostuu niistä merkityksellisistä teoista, joita teemme nyt. Dynamo-hankkeen fasilitoimassa tulevaisuusperintöverstaassa tehdään tulevaisuushyppy historian vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja nykypäivän muutostarpeista toivottuihin tulevaisuuksiin. Kehollisen harjoituksen avulla irrottaudutaan hetkeksi tästä päivästä ja avataan mieli vaihtoehtoisille näkökulmille.

Tilaisuuden aikana keskustellaan pienryhmissä, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja sekä  tutustutaan A&DO Labra Hyvä Lähiympäristö -teemaiseen valtakunnallisesti kiertävään kokoelmanäyttelyyn, keskittyen erityisesti Polvinen ja Smith liikennesuunnitelmaan vuodelta 1968.

Verstaaseen ei tarvitse valmistautua. Lyhyessä työpajassa tutustutaan tulevaisuusperinnön käsitteeseen ja tulevaisuusajatteluun. Verstas antaa mahdollisuuden pohtia omaa henkilökohtaista tulevaisuussuhdetta yhdessä muiden kanssa.

Lue lisää Dynamo-hankkeesta ja sen kokeilukumppanimuseoiden kanssa toteutuneista pilottityöpajoista täällä.

Tulevaisuusperintöverstaissa tavoitellaan kulttuurin syvää muuntautumista ja ekologista jälleenrakennusta yksittäisistä ihmisistä käsin niin, että muutos vaikuttaa kaikkialla yhteiskunnassa.  Mitä uudenlaisia, yhteisiä taitoja meidän tulisi luoda, jotta luonto ja ihminen sen osana voisivat paremmin? ​Dynamo-hankkeen tulevaisuusperintö -käsite viittaa meidän kaikkien yhdessä merkityksellistämiin uusiin, kestävämpiin taitoihin ja toiminnan tapoihin.

Tuotetaan yhdessä tulevaisuusperintöä!

Ilmoittautuminen 15.11.2021 klo 16 mennessä:
Mukaan mahtuu 25 henkilöä.

Työpaja pidetään Designmuseon auditoriossa, 1krs. Korkeavuorenkatu 23. Lisätietoja:

Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

DYNAMO-hanke eli Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi, on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen dosentti Katriina Siivosen johtama hanke, jossa ovat mukana Suomen Metsämuseo Lusto ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteet. Sitran Sivistys+ -projektin osahankkeena se tähtää kulttuurin tavoitteelliseen muuntautumiseen kohti kestävää tulevaisuutta. Globaalin tason viheliäiset ongelmat kuten luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja  ilmastonmuutos koskettavat meitä kaikkia. Ekologisen jälleenrakentamisen kiireellisyys on yksi Sitran megatrendeistä (2020).