Ryhmä aikuisia rakentaa pienoismallia.

Kuva Risto Musta.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi Design- ja Arkkitehtuurimuseon yhteishankkeelle 450 000 euroa

Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo ovat saaneet Suomen Kulttuurirahastolta merkittävän Museovisio -apurahan yhteishankkeelleen arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksen luomiseksi. Valtakunnallisesti toimivan A&D Oppimiskeskuksen tavoitteena on syventää kokemusta muotoillusta ja rakennetusta ympäristöstä, vahvistaa yleisösuhdetta ja laajentaa merkittävästi sen avulla museoiden kävijä- ja käyttäjäkuntaa, sekä vaikuttavuutta.

Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo toteuttivat yhteisen Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-hankkeen ensimmäisen vaiheen vuosina 2018-19. Yhdessä ideoitiin muotoilukasvatuksen ja arkkitehtuurikasvatuksen osaamiselle perustuvaa keskusta ja kuultiin laajemminkin suunnittelualoja ja muita sidosryhmiä. Viesti oli selvä: yhteistyötä ja yhteistä tekemistä suunnittelun eri aloilla tarvitaan nykyistä enemmän. Tutustumisvierailu keskeisiin alan museoihin Britanniassa tukivat myös vahvasti tätä näkemystä.

– Nyt kehitettävä A&D Oppimisen keskus on orgaaninen solmukohta, joka tuo eri toimijoita yhteen ja vuorovaikutukseen keskenään. Se on arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen palvelukeskus, ”logistiikkakeskus” tai ”jakopiste”, joka tuo tiedon ja osaamisen saataville ja vie sitä sinne, missä on tarvetta. Kyseessä on Suomessa kokonaan uudentyyppinen yleisötyön hanke, joka edustaa uutta museoajattelua viemällä työn ulos museon perinteisestä lestistä, kertoo yksi hankkeen alullepanijoista vastaava museolehtori Leena Svinhufvud Designmuseosta.

Muotoillun ja rakennetun ympäristön tunteminen on tärkeämpää kuin koskaan. Arkkitehtuurilla ja muotoilulla on merkitystä, kun yritetään hahmottaa monimutkaisia järjestelmiä ja tarttua visaisiin ongelmiin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Arkkitehtuurin ja muotoilun menetelmät tarjoavat mahdollisuuden lisätä ymmärrystä tämän hetken ja tulevaisuuden haasteista. Niiden avulla voidaan lähteä ratkaisukeskeisesti ratkomaan haasteita, joiden keskellä eletään.

– Päätöksenteon osallistavat mallit edellyttävät suunnitteluajattelua (design thinking) ja osaamista: taitoja ja uskallusta mennä prosesseihin mukaan ja nähdä itsensä kehittäjänä ja vaikuttajana. Suunnitteluajattelun potentiaali on mahdollisuudessa tarttua yhtä hyvin isoihin globaaleihin ongelmiin kuin paikallisiin kysymyksiin ja etsiä yhteisiä merkityksiä ja tapoja kommunikoida ympäristöstämme, toteaa yhteistyöpäällikkö Arja-Liisa Kaasinen Arkkitehtuurimuseosta.

Pedagogisina menetelminä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus soveltuvat hyvin myös ilmiöpohjaiseen oppimiseen, ja tukevat nykyistä peruskoulun opetussuunnitelmaa. Menetelmät ovat oppilaslähtöisiä, koska ne perustuvat suunnittelun ammattilaisten käyttäjäkeskeisiin suunnittelumenetelmiin. Ne antavat kaikenikäisille mahdollisuuden omaksua jatkuvan oppimisen avaintaitoja, kuten ongelmanratkaisukykyä ja empatiaa.

Nelivuotisen hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa oppimiskeskuksen luominen ja toiminnan käynnistäminen, innovatiivisen koko maata kiertävän pedagogisen kiertonäyttelyn järjestäminen sekä valtakunnallisen koulutusohjelman käynnistäminen.

Oppimiskeskus tulee hankkeen alkuvaiheessa olemaan immateriaalinen oppimisen, tiedon ja verkostojen keskus, eikä sitä ole sidottu fyysiseen paikkaan. Oppimisen keskus asuu museoissa, eikä sitä varten rakenneta uusia tiloja, mutta tulevaisuuden toiveena on saada toiminnalle fyysiset tilat uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon puitteissa.

Designmuseon johtaja Jukka Savolainen ja Arkkitehtuurimuseon va johtaja Reetta Heiskanen kommentoivat yhdessä yhteishanketta näin:

– Arkkitehtuurimuseolle ja Designmuseolle Museovisio -apuraha on hyvin merkittävä. Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus on uudentyyppinen valtakunnallinen museotoiminnan avaus, joka tuo ensi kertaa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen yhteen täydentämään toisiaan. Samalla hanke valmentaa museoita kohti uutta Arkkitehtuuri- ja designmuseota.

Siinä missä apuraha fokusoi ja uudistaa museoiden toimintaa, suurin vaikutus apurahalla on meille kaikille. Elämme suuren murroksen keskellä, jossa uudenlainen osaaminen ja ymmärrys ovat avainasemassa rakennettaessa yhä osallistavampaa ja kestävämpää yhteiskuntaa. Apurahan avulla perustettava A&D oppimisen keskus tuo suunnitteluajattelun työkalut kaikkien ulottuville ympäri Suomea, luoden pohjaa uudenlaisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiselle.