Kuvituskuva, kuvittaja Hanna Kutvonen.

Kuvituskuva, kuvittaja Hanna Kutvonen.

A&DO Labran opettajakoulutus Tampereella 24.3.

Arkinen rakennettu ja suunniteltu ympäristömme on täynnä kiinnostavia asioita, joita opettaja voi käyttää mm. laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöoppimisen aiheina. A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus ja Taidekaari järjestävät Tampereella opettajakoulutuksen, joka avaa lähiympäristön mahdollisuuksia opetustyössä.

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksen toiminnan yhtenä tavoitteena on vahvistaa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen merkitystä ja tehdä sitä entistä saavutettavammaksi. Hankkeen puitteissa kannustetaan ja tuetaan eri koulutusasteiden opetushenkilöstön pedagogista osaamista alueella. Työtä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Seuraavana vuorossa on opettajakoulutus Tampereella.

Webinaari TAIDEKAARI: Hyvä lähiympäristö opetuksessa 24.3.2021 on suunnattu Tampereen esi- ja perusopetuksen (0.-9. lk.) henkilöstölle. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelman kanssa, jota toteuttaa kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, joka on osa Tampereen kaupungin kulttuuri ja taide -yksikköä. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen webinaari avaa lähiympäristön mahdollisuuksia opetustyössä. Kouluttajina toimivat Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin rehtori Jaana Räsänen sekä Designmuseon museolehtori Hanna Kapanen, joka vastaa myös valtakunnallisesti kiertävästä A&DO Labrasta.

Arkinen rakennettu ja suunniteltu ympäristömme on täynnä kiinnostavia asioita, joita opettaja voi käyttää mm. laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöoppimisen aiheina. Tutkiva ote ja projektimaisuus ovat arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukselle ominaisia työtapoja. Oppiminen on prosessinomaista työskentelyä yksin ja ryhmässä, tutkimista ja ongelmien ratkaisua kokeiluiden kautta. Samalla omaksutaan tulevaisuuden taitoja, kuten luovaa ongelmanratkaisua, tiimityötä, kriittistä ja analyyttista ajattelua sekä yritteliästä asennetta.

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus on vakiintunut merkittäväksi taide-, taito- ja ympäristökasvatuksen alueeksi eri koulutusasteilla. Näillä on paljon tarjottavaa myös muiden oppiaineiden opetukseen.  Webinaarissa saadaan inspiraatiota ja vinkkejä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukseen opetustyössä. Monipuoliset esimerkit tarjoavat opettajille työkaluja hyödyntää arkkitehtuuria, muotoilua ja kulttuuriympäristöä opetuksessa.

”Taidekaari järjestää säännöllisesti koulutuksia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle sekä taidekasvatuksen parissa työskenteleville. Valitsemme ajankohtaisia ja henkilöstön toiveiden mukaisia teemoja. Oma lähiympäristö kasvatuksessa ja opetuksessa on aihe, jonka merkitys on varmasti entisestään kasvanut. Katse kääntyy lähellä ja ulottuvilla oleviin oppimisympäristöihin, samalla kun ymmärretään pienen vaikutus suureen: miten se mitä lähellä tapahtuu, vaikuttaa maailman mittakaavassa”, sanoo Taidekaaren museolehtori Liisa Aholainen.

”Koulutus pohjustaa osaltaan A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksen laajaa yhteistyötä Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelman kanssa. Yhteistyön puitteissa valmistellaan tamperelaisten esiopetusryhmien vierailuja Tampereella vierailevassa A&DO Labrassa. Labra kutsuu pohtimaan, minkälainen on hyvä lähiympäristö. Näyttely haastaa lähiympäristön havainnointiin ja antaa eväitä pohtia aihetta itse, kaverin kanssa tai ryhmässä. Valmiita ratkaisuja ei tarjota, vaan osoitetaan, kuinka tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, ja voimme jokainen siihen omalla toiminnallamme vaikuttaa”, kertoo Designmuseon museolehtori Hanna Kapanen.

”Arkkitehtuurikasvatuksen sisällöt kumpuavat lasten ja nuorten omista ympäristöistä, ajankohtaisista ilmiöistä ja arkkitehtuurin inspiroivista maailmoista. Tieteiden ja taiteiden välisenä ilmiönä arkkitehtuurista riittää ammennettavaa niin taide- ja ympäristökasvatukseen kuin monialaisiin kokonaisuuksiin”, kertoo Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin rehtori Jaana Räsänen.

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus on Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteishanke. Keskusta rakennetaan vuosina 2020–2023 Suomen kulttuurirahaston Museovisio-apurahan turvin. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat kuudella eri paikkakunnalla kiertävä oppimiseen innostava konttinäyttely A&DO Labra, laajasti alan eri toimijoita kokoavat vuosittaiset seminaarit sekä nettisivut, joille kootaan tietoa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen menetelmistä ja toimijoista. A&DO Labra vierailee ensimmäiseksi Tampereella Finlaysonin alueella, Väinö Linnan aukiolla 26.4.- 23.5.2021. Tampereelta se jatkaa kiertoa Lahteen elokuuksi 2021. Muutokset vierailuaikataulussa ovat mahdollisia. www.ado.fi

Lisätietoja ja tiedustelut opettajakoulutuksesta:

Museolehtori Liisa Aholainen / Kulttuuri ja taide -yksikkö
Museopalvelut/Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE