Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasva­tukseen

Opas innostaa opettajia ottamaan muotoilukasvatuksen osaksi eri oppiaineita.

Muotoilukasvatuksessa lähestytään esineympäristöä monipuolisesti. Se on tutkivaa, kokeilevaa ja hauskaa, se on perustelemista, löytämistä ja hullutteluakin.

Muotoilukasvatuksessa pohditaan esineen ja ihmisen välisiä suhteita ja opitaan muotoilun perustaitoja.

Julkaisija: Kehittämiskeskus Opinkirjo Ornamo

Kenelle materiaalia voisi myös soveltaa: opeopiskelijat, muotoilukasvatus

Asiasanat: , , , , ,