Ryhmä tekemässä mindmappia.

A&DO Tampereella: Nimco Hussein ja Virve Boesch

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteishanke A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus osallistui syys-lokakuussa Helsinki Design Week ja Tampereen TAD week -tapahtumiin. Kummassakin tapahtumassa yhteissuunniteltiin A&DO:n oppimiseen innostavaa konttinäyttelyä, DesignLabraa. Aalto-yliopiston muotoilun maisteriopiskelijat Nimco Hussein ja Virve Boesch osallistuivat tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Kysyimme Nimcolta ja Virveltä heidän kokemuksistaan arkkitehtuurista, muotoilusta ja oppimisesta.

Miten olet päätynyt A&DO-hankkeeseen mukaan?

Nimco: Olen maisteriopiskelija Aalto-yliopistosta Fashion, Clothing and Textiles -ohjelmasta. Keskityn opinnoissani muodin ja muotoilun historiaan, teoriaan ja esittämiskäytänteisiin. Olen tänä syksynä korkeakouluharjoittelijana Designmuseolla, jossa työskentelen sekä näyttelyosastolla että yleisötyön – ja siten myös A&DO:n – parissa.

Virve: Opiskelen Aallossa CoID-ohjelmassa (Collaborative & Industrial Design), jossa keskityn palvelumuotoiluun, muotoilukasvatukseen sekä hieman myös markkinointiin. Olen tällä hetkellä harjoittelussa Designmuseolla, ja pääosa ajastani kuluu A&DO-hankkeen parissa, jolle teen selvitystä arkkitehtuuriarkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen nykytilasta Suomessa.

Mikä on saanut sinut kiinnostumaan arkkitehtuurista ja muotoilusta?

Nimco: Koulutustaustani on muotoilun parissa, mutta myös arkkitehtuuri on ollut kiinnostuksen kohteitani, sillä molemmat ovat usein nähtävillä lähiympäristöissämme. Kun jokin ei ole suunniteltu kunnolla tai käytännöllisesti, sen usein huomaa. Tämä taas saa meidät kiinnittämään huomion ympäristöömme ja huomaamaan kokonaisvaltaisesti rakenteita ja prosesseja, jotka saattavat tuntua itsestäänselvyyksiltä. Oma kiinnostukseni on usein keskittynyt historiaan sekä siihen, kuka saa suunnitella ja kenelle?

Virve: Olen aina ollut kiinnostunut esineistä ja ympäristöstä. Aikaisemmalta koulutukseltani olen Artenomi AMK, ja halusin laajentaa osaamistani maisteriopintojen avulla.

Olit mukana A&DO:n tapahtumissa Helsinki Design Weekillä ja TAD weekillä, mitkä olivat sinulle tapahtumien kiinnostavimmat opit arkkitehtuurin, muotoiluun ja oppimiseen liittyen?

Virve: Helsinki Design Weekin Mini Jamissa nousi esiin monia todella mielenkiintoisia pointteja. Useissa puheissa korostettiin oppijoiden keskeistä roolia sekä yhdessä tekemisen tärkeyttä. Kenties mielenkiintoisinta itselleni oli kuitenkin huomio siitä, että meidän tulee kyetä kommunikoimaan ja puhumaan muotoilusta inklusiivisella tavalla, niin että kaikki voivat kokea sen koskettavan itseään ja voivansa osallistua keskusteluun. Lisäksi oli hienoa päästä kuulemaan monista inspiroivista esimerkkiprojekteista niin Suomessa kuin ulkomailla.

Nimco: Parasta A&DO-hankkeessa on ollut oppiminen ja yhdessä tekeminen. Vasta oppiminen saattaa herättää monen kiinnostuksen ja lähestymisen arkkitehtuuriin ja muotoiluun. A&DO voi parhaimmillaan tehdä näkyväksi ihmisiä suunnittelun takana ja mahdollistaa monimuotoista keskustelua. TAD-viikon paneelikeskustelussa oli hienoa kuulla eri asiantuntijoiden ajatuksia siitä, mikä on paras mahdollinen oppimisympäristö. Tärkeiksi asioiksi nousivat muun muassa mielikuvitus, leikki, avoimuus, joustavuus, vaikuttavuus, kestävyys, inklusiivisuus ja kommunikointi.

Miten toivot voivasi hyödyntää A&DO-hankkeesta saamasi oppia jatkossa?

Nimco: Toivon, että tulevaisuudessa voin hyödyntää A&DO-hankkeen ajatuksia niin opinnoissa kuin työelämässäkin, ja tietysti omassa elämässä! Moniammatillinen ja moniääninen lähestyminen on rikastuttavaa ja toivonkin pääseväni tulevaisuudessa työskentelemään samankaltaisissa hankkeissa. Oppiminen on mielestäni elinikäistä, ja toivon voivani inspiroida myös muita oppimaan uutta.

Virve: Näin opintojeni loppusuoralla toivon voivani kytkeä harjoittelusta saamiani oppeja tulevaan gradutyöhöni. Lisäksi tämä aika on vahvistanut ajatustani siitä, että toivon tulevaisuudessa pääseväni työhön, jossa yhdistyy sekä käytännön toiminta että asiantuntijatyö. On ollut hienoa päästä osaksi moniammatillista tiimiä, jossa kaikki ovat aidosti luomassa uutta!

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus on Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteishanke. Keskusta kehitetään vuosina 2020–2023 Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin. Hankkeella on kolme keskeistä toimintamuotoa. Niistä ensimmäinen on eri paikkakunnilla kontissa kiertävä näyttely DesignLabra. Toinen on vuosittaiset seminaarit. Kolmas on nettisivut www.ado.fi, joille kootaan tietoa arkkitehtuuri – ja muotoilukasvatuksesta. A&DO Oppimisen keskuksesta tulee keskeinen osa lähivuosina avautuvaa Arkkitehtuuri- ja designmuseota.