Pienoismallin suunnitteleminen.

Kuva Risto Musta.

A&DO rakentuu yhdessä suunnitellen

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskusta suunnitellaan yhdessä. Hankkeessa hyödynnetään myös suunnittelualojen opiskelijoiden osaamista. Tällä hetkellä A&DO:n tiimi valmistelee keväällä kotimaan kiertonsa aloittavaa DesignLabra-konttinäyttelyä. Konttinäyttelyn näyttelyarkkitehtuurista vastaa muotoilun maisteriopiskelija Marjut Alitalo Aalto-yliopistosta. Taidekasvatus- ja vuorovaikutusasiantuntija Elina Kesäniemi taas vetää ado.fi-verkkopalvelun kehittämistyötä.

A&DO -hanketta tehdään alusta loppuun yhteissuunnittelun menetelmiä hyödyntäen. DesignLabran näyttelyarkkitehtuurista vastaava Marjut Alitalo on koostanut omassa lopputyössään näyttelyiden yhteissuunnittelun menetelmiä. Verkkopalvelun yhteissuunnitteluprosessi ja sen myötä syntynyt konsepti on osa Elinan Kesäniemen palvelumuotoilun lopputyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kahdelta alan asiantuntijalta on hyvä kysyä, mitä yhteissuunnittelulla tarkoitetaan.

”Yhteissuunnittelu on ohjattua yhdessä tehtyä suunnittelua, jossa ammattilaiset eli muotoilijat suunnittelevat yhdessä käyttäjien kanssa esim. tiloja, palveluja tai tuotteita. Yhteissuunnittelun kautta voidaan ymmärtää paremmin käyttäjien tarpeita”, kertoo Marjut.

Elina jatkaa: ”Yhteissuunnittelu lähtee palvelun käyttäjien tarpeista. Käyttäjät ovat mukana ideoimassa ja testaamassa kehitettävän palvelun ominaisuuksia. Minusta innostavinta yhteissuunnittelussa on pyrkimys ymmärtää erilaisten käyttäjien maailmaa ja mahdollisuus vuorovaikutuksessa heidän kanssaan ratkaista arkisia ja joskus suurempiakin pulmia.”

Yhteisuunnittelua tapahtumissa

Syksyn aikana A&DO on järjestänyt yhteissuunnitteluun liittyen kaksi yleisötapahtumaa. Helsinki Design Week -muotoiluviikolla DesignLab: Mini-Jamiin osallistui muun muassa suunnittelun ammattilaisia ja pedagogeja. Kiinnostavia alustuksia työstettiin kolmessa työpajassa.

”Työpajoja pitivät Jaana Räsänen Arkilta, Mari Savio Suomusta ja minä. Pitämäni työpajan tarkoituksena oli miettiä empatian kautta, mitä tietty käyttäjäryhmä haluaisi kahdesta kokoelmaesineestä nähdä ja kuulla, ja mitä käyttäjäryhmä sanoisi tai ajattelisi samoista kokoelmaesineistä. Työpajan tavoitteena oli ottaa osallistujat mukaan miettimään kokoelmaesineistä esille laitettavaa tietoa”, kertoo Marjut.

Tampereen TAD-viikolla kartoitettiin tamperelaisten toiveita DesignLabran osalta. Tamperelaisilta kysyttiin, millainen paras mahdollinen arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisympäristö voisi olla. Entä mitä paikallisia suunnitteluilmöitä Tampereelta haluttaisiin tuoda osaksi konttinäyttelyä?

Myös A&DO-verkkosivuja on pohdittu yhdessä käyttäjien kanssa. Työryhmä on haastatellut ammattilaisia sekä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen alalta että koulumaailmasta eri puolilta Suomea. Opettajat ovat edustaneet koulutusjärjestelmää laajasti varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen.

”Marraskuun lopulla kokoonnumme vielä yhdessä ideoimaan ja unelmoimaan sivuston toiminnallisuuksia verkossa järjestettävässä työpajassa”, kertoo Elina.

DesignLabra ja monipuoliset verkkosivut avautuvat ensi keväänä

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskusta suunnitellaan Suomen kulttuurirahaston 2019 myöntämän kaksivuotisen Museovisio-apurahan turvin. Millaisia tuloksia yhteissuunnittelulla on kuluneen vuoden aikana saavutettu?

Marjut painottaa yhteissuunnittelun merkitystä DesignLabran konseptin kehittämisessä: ”Koska tavoitteena on ollut tuottaa monia puhutteleva ja aisteja kutkutteleva arkkitehtuurista, muotoilusta ja lähiympäristöstä kertova pedagoginen konttinäyttely, tiesimme heti alussa, että haluamme ottaa käyttäjät vahvasti mukaan projektiin. Tässä vaiheessa, ennen valmista konseptia, olemme saaneet yhteissuunnittelun materiaalia hyödyntämällä varmasti erilaisia oppijoita palveleva kokonaisuus.”

Elina korostaa, että verkkosivut ovat kaikkien saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta:

”Sivusto on yksi väylä toteuttaa A&DO:n tavoitteita lisätä ymmärrystä arkkitehtuurista, muotoilusta ja ympäristösuunnittelusta, innostaa oppimiseen sekä herättää aktiivinen ympäristösuhde ja halu toimia. Tähän tavoitteeseen päästään parhaiten, kun saada aikaan verkkosivut, jotka ovat käyttäjilleen innostavat, hyödylliset ja toimivat. Tässä vaiheessa ihan konkreettisesti yhteissuunnittelun tavoitteena on ollut kehittää teknistä toteutusta ohjaava verkkosivujen konsepti eli perusidea toiminnallisuuksista ja mahdollisista sisällöistä”.

DesignLabra on verkkosivujen ohella konkreettinen, yleisölle näkyvä askel kohti uutta arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskusta.

”DesignLabran ideana on kutsua kaikki mahtavalle matkalle tutkimaan, kokeilemaan, ihmettelemään ja leikkimään kahteen kiertävään pedagogiseen näyttely- ja tapahtumakonttiin”, kertoo Marjut konttinäyttelyn lähtökohdista.

”DesignLabrasta ja kokemuksesta on tulossa tunnistettava, saavutettava, voimaannuttava, sisällöllisesti ja temaattisesti koherentti, oivalluttava, moniaistinen ja mieleenpainuva.”

Toinen konttinäyttelyn konteista esittelee kokoelmaesineitä. Toinen kontti esittelee suunnitteluprosessia vaihtuvalla, tapahtumapaikasta ammentavalla muotoilu- ja arkkitehtuurisisällöllä.

”Tätä vaihetta suunnittelutyöstä ohjaavat yhteissuunnittelun periaatteet, joihin kuuluvat käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen ja eri sidosryhmien vuorovaikutteinen kohtaaminen”, tarkentaa Elina.

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kokoelmaosastot ovat olleet mukana ideoimassa DesignLabralle kokoelmiin liittyvää sisältöä. A&DO-kehittämispäällikkö Satu Silvanto kertoo, että DesignLabran toiseen konttiin on päätetty ottaa Arkkitehtuurimuseon kokoelmista mukaan kesämajojen pienoismallit, puistosuunnitelma ja Smith-Polvisen moottoritiet Helsingin keskustaan sisältänyt liikennesuunnitelma vuodelta 1968. Designmuseon puolelta DesignLabran mukana lähtevät kiertämään Jopo-polkupyörä, Torstain tuulipusakka ja CreaDesign Oy:n suunnittelema ulkoroskis.

Tule mukaan!

Hankkeen suunnittelutyöstä kiinnostuneita Marjut ja Elina pyytävät tulemaan Oodin edustalle juttelemaan kanssaan ensi viikon keskiviikkona ja torstaina 2.–3.12. Ohikulkijoilta kysytään silloin, miten arkkitehtuuri ja muotoilu tukevat hyvän lähiympäristön rakentumista.

”Olemme paikalla molempina päivinä klo 10–15. Voit olla yhteydessä myös keneen tahansa hanketiimistä halutessasi mukaan suunnitteluun. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta ado.fi.”

Tammikuussa hankkeen työryhmä työskentelee tamperelaisten eskareiden kanssa. Silloin testataan muutamia osia DesignLabrasta.

”Etsimme vielä etenkin opettajia testaajiksi. Testaaminen vie noin 1 h aikaa ja voidaan tehdä verkon yli testaajalle sopivana ajankohtana tammi-helmikuussa”.

Testaajaksi voi ilmoittautua väliaikaisen ado.fi-nettisivun kautta. Konseptin mukaiset nettisivut avautuvat väliaikaisen ado.fi-sivuston tilalle kevään aikana.

Kuvassa: Mari Savio Suomusta vetämässä työpajaa Mini-Jamissa. Kuva: Risto Musta

Haastattelu: Ilona Hilden Arkkitehtuurimuseo Päivi Balomenos Designmuseo