Käsi nostamassa puista huvimajan pienoismallia.

A&DO Labran toiminta käynnistyi Tampereella

Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksen A&DO Labran pedagoginen yhteistyö Tampereen Taidekaaren kanssa on alkanut Tampereella vauhdikkaasti. Tamperelaiset eskarit ovat huhtikuun lopusta lähtien työskennelleet digitaalisesti arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen parissa. Omaa lähiympäristöä tutkitaan etäopastusten, työpajojen ja tuoreen oppimateriaalin tuella.

A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksen tavoite on luoda valtakunnallisia toimintamalleja, joiden ansiosta entistä useampi voi oppia suunnittelun näkökulmista ja menetelmistä. Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen kiertonäyttelyn A&DO Labran yksi lähtökohta on suunnittelijan työhön tutustuminen ja tavoite vapauttaa arkkitehtuurin ja muotoilun taidot ja työkalut kaikkien käyttöön.

Näin päästään osalliseksi suunnitellusta ympäristöstä, ja luodaan entistä aktiivisempaa ja syvempää ympäristösuhdetta. Ajatuksena taustalla on, että mitä useampi on kiinnostunut suunniteltuun ympäristöön liittyvistä kysymyksistä, sitä vahvemmalla pohjalla matka kohti kestävää tulevaisuutta on.

Tuoreet oppimateriaalit käyttöön Tampereella

A&DO Labran pedagoginen yhteistyö Tampereen Taidekaaren kanssa on nyt päässyt hyvään vauhtiin. Tamperelaiset eskarit ovat huhtikuun lopusta lähtien työskennelleet arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen parissa. Jos näyttelykierron aikataulua ei olisi muutettu, olisivat ryhmät vierailleet A&DO Labrassa, joka on kahteen konttiin rakentuva kiertävä oppimisen ympäristö ja näyttely. Näyttely antaa avaimia ympäristön tarkasteluun arkkitehtuurin ja muotoilun näkökulmasta.

Ensimmäisessä kontissa sukelletaan teemaan hyvä lähiympäristö Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kokoelmaesineiden avulla ja toisessa tutustutaan suunnittelijan ammattiin, päästään kokeilemaan suunnittelijan työkaluja ja tarkastelemaan maailmaa ja lähiympäristöä suunnittelijan silmin.

Nyt sama sisältö otetaan haltuun etänä ja oppimisympäristönä toimii jokaisen oma lähiympäristö.
Työskentelyä tukee tuore oppimateriaali A&DO Labra – Hyvän lähiympäristön työkirja ja siihen liittyvät suunnittelijan työkalut, aistikortit. Näiden lisäksi ryhmille tarjotaan Taidekaaren etäopastus ja vierailut paikallisissa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen työpajoissa. A&DO Labra tarjoaakin paikkasidonnaisen näyttelyvierailun lisäksi arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen mallin/sisällön, jonka voi ottaa käyttöön myös etänä.

Oppimismuotoilua

Etäopetukseen suunnattu materiaali on laadittu kevään aikana. Opetusmateriaalin suunnitteluun hyödynnettiin palvelumuotoilua. Palvelumuotoilija Riikka Jalavan johdolla järjestettiin työpaja, johon kutsuttiin mukaan kasvatuksen ammattilaisia Tampereelta, Lahdesta, Oulusta ja Helsingistä.

Työpajassa syntyi ajatus siitä, miten A&DO Labran sisältö paketoidaan käyttäjälähtöisesti.
Suunnittelijan toinen tehtävä oli tuoda suunnittelun työkalut osaksi opetusmateriaalia. Syntyi moniaistinen työskentelymalli aistikortit, jossa tarkastellaan ympäristöä suunnittelijan silmin.

Palvelumuotoilija Riikka Jalava kertoo kokemuksestaan opetusmateriaalin parissa: ”Suunnittelijan näkökulmasta on ollut ilo ja onni saada olla mukana merkityksellisessä kehityshankkeessa. Halusin myös, että työlläni olisi yhteiskunnallista merkitystä ja positiivista katsetta tulevaisuuteen. Työssä osallistettiin A&DO kiertonäyttelyn (museo)asiantuntijaa ja yhteistyötahoja yhteiskehittämiseen ja innovointiin. Tämä yhteiskehittäminen asiantuntijoiden kanssa oli todella antoisaa ja mielenkiintoista. Näenkin, että kaikki osallistuneet asiantuntijat toimivat työn muotoilijoina, palvelumuotoilijana oma roolini oli tuoda avuksi muotoilun prosessi ja menetelmät.”

Opetusmateriaali on saanut hyvän vastaanoton. Tampereen Taidekaaren museolehtori Liisa Aholainen kuvailee opetusmateriaalia: ”Minusta paketti on hyvä. Se tarjoaa monen ikäryhmän opettajille arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen perusteita paketissa, jota voi soveltaa haluamallaan tavalla. Opettaja osaa valita oman ryhmän tasoon sopivia elementtejä ja tehtäviä. Tunnekasvatus on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tosi paljon pinnalla, ja siksi minusta aistien ja tunteiden korostaminen on tässä erityisen hyvä valinta.”

A&DO Labran valtakunnallinen näyttely kiertää Suomea vuosina 2021-2023. Ensimmäinen vierailukohde on Lahti, jossa A&DO Labra nähdään 30.8.-30.9.2021. Yhteistyö Tampereen kanssa on käynnissä, jossa A&DO Labra vierailee keväällä 2022.

Teksti:
Hanna Kapanen, A&DO Labran vastaava tuottaja ja Designmuseon museolehtori