A&DO Labrassa Rovaniemen paikallista suunnittelua

Rovaniemen paikallisen näyttely- ja ohjelmakokonaisuuden suunnittelu alkoi A&DO:n fasilitoimassa työpajassa Arctic Design Weekin yhteydessä keväällä 2022. Mukaan kutsuttiin paikallisia suunnittelu- ja museoalan ammattilaisia sekä Rovaniemen kaupungin edustajia. Työpajan osallistujat pääsivät vaikuttamaan siihen, mitä esiteltäviä kohteita ja ilmiöitä näyttelyyn Rovaniemellä valittaisiin. Työpajassa hyödynnettiin myös Rovaniemellä Arctic Design Weekin aikana tehdyn avoimen yleisöäänestyksen tuloksia.

Rovaniemen näyttelykokonaisuuteen valikoitui kaksi paikallista yritystä, jotka toimivat myös kansainvälisesti: lumisurffilautoja valmistava ILAHUboards sekä Lappset, joka on leikkipaikka- ja liikuntavälineitä sekä puisto- ja kadunkalusteita suunnitteleva yritys. ILAHUboardsin ja Lappsetin suunnittelutyössä yhdistyvät pohjoinen käsityö- ja muotoiluosaaminen sekä erityinen luontosuhde ja ulkoilun tapa. Luonnossa liikkumisen, leikkimisen ja rauhoittumisen mahdollisuutta pidetään tärkeänä osana hyvää lähiympäristöä ja arkea.

Näyttelyssä tuodaan esille myös kaupungin suunnitteluperinteitä ja niiden jatkuvuutta. Rovaniemen sodanjälkeisen jälleenrakentamisen aikainen Alvar Aallon suunnittelema uusi asemakaava (1945), ”poronsarvikaava” kuvasti aikoinaan kaupungin luontosuhdetta ja siihen sidottua elinkeinoa. Nykyinen kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen tuo näyttelyssä esiin kaupungin ja olosuhteiden jatkuvaa muutostilaa ja ajallisen jatkumon ymmärtämisen tärkeyttä kaupunkisuunnittelussa. Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokela avaa näyttelyssä pohjoisen lumi- ja jäärakentamisen sekä -taiteen perinteitä ja erityisosaamista.

No 1
ILAHUboards

Lumisurffilauta Seipi
2022
Suunnittelu: Jan Erik Leutola
Valmistaja: TREEFORM Ltd, ILAHUboards

Luminen vuorimaisema.
Kuva: Jani Kärppä, KOTA Kollektiivi Oy

ILAHUboards valmistaa siteettömiä lumisurffilautoja. Ne liukuvat vesiaaltojen sijaan syvässä puuterilumessa. Skeittaus, surffaus ja lumilautailu yhdistyvät niiden avulla pohjoiseksi lainelautailuksi. Laudat valmistetaan Suomessa kotimaisista materiaaleista, ja niiden ulkonäkö saa vaikutteita pohjoisen luonnosta. Lumisurffilaudan kanssa lähdetään koskemattoman lumen päälle nauttimaan ulkoilusta ja luonnon rauhasta.

Puuseppä ja muotoilija Jan Erik Leutola toteaa:

”Yritän tehdä sekä asiakkailleni että itselleni sopivia, hyviä ja ekologisia lumisurffilautoja. Toivon, että jokainen löytäisi itsestään sen viisivuotiaan lapsen riemun, kun saa viilettää tuhatta ja sataa mäkeä alas. Perimmäinen ajatushan on ilo, sen löytäminen ja siitä nauttiminen. Siis yksinkertaisesti: Ilahdu!”

Tutustu yritykseen ILAHUboards

No 2
Lappset

Halo Cubic -konseptin arkkitehtonisia leikkikenttävälineitä
2017
Suunnittelu: Lappset suunnittelu
Valmistaja: Lappset Group Oy

Lasikuutiorakennus. Valmistaja Lappset.
Kuva: Lappset Group Oy

Lappset eli Lappset Group Oy -yritys on perustettu Rovaniemellä vuonna 1970. Yritys tuottaa ympäristöjä ja laitteita kaiken ikäisten ihmisten leikin ja liikunnan tueksi. Keskeisiä ovat leikkipaikka- ja liikuntavälineet sekä puisto- ja kadunkalusteet. Tavoite on tuottaa laadukkaita, kestäviä ja elinkaareltaan pitkä- ikäisiä tuotteita. Niissä on huomioitu eri-ikäisten käyttäjien tarpeet. Yrityksen tehtaat sijaitsevat Suomessa Rovaniemellä sekä Virossa ja Ruotsissa. Yrityksen kotipaikka ja pääkonttori sijaitsevat Rovaniemellä.

Lappsetin konseptisuunnittelija Ville Kemppainen toteaa seuraavasti:

”Päätämme hyvin varhaisessa vaiheessa, millaisille käyttäjille suunnitteilla oleva leikkiympäristö tulee. Tuotteen ja leikkipuiston tulee palvella käyttäjää. Käyttäjäystävällisyys ja turvallisuus ovat suunnittelun tärkeimmät asiat. Tuotteemme noudattavat eurooppalaisia ohjeita, niin voimme taata käyttäjille turvallisen ympäristön. Ideoita tuotteisiin haemme kaikkialta, matkustelu on yksi parhaista innoituksen antajista. Asioiden näkeminen ja kokeminen itse on hyvin tärkeää.”

Tutustu yritykseen Lappset

No 3
Rovaniemen kaupunkisuunnittelu
Poronsarvikaava eli Rovaniemen kauppalan asemakaava

1945
Suunnittelu: Alvar Aalto

Alvar Aallon suunnittelema Rovaniemen uusi asemakaava 1945.
Kuva: Rovaniemi rediviva : Rovaniemen kauppalan asemakaava ja jälleenrakennus suunnitelma, Alvar Aalto, julkaisuvuosi 1945.

Rovaniemi tuhoutui lähes kokonaan toisessa maailmansodassa. Arkkitehti Alvar Aalto suunnitteli kaupunkiin uuden asemakaavan. Asemakaavassa hahmottuu hirvasporon pää, ja siksi sitä kutsutaan poronsarvikaavaksi. Kun kaupunkia rakennettiin sodan jälkeen uudelleen, kaavasta tuli toivon ja jatkuvuuden symboli. Se esittää Lapin luontoa ja elinkeinoa, jota edelleenkin pidetään tärkeänä.

Aalto ymmärsi luonnon merkityksen kaupungissa. Poron pää piirtyy katuverkosta ja puistoalueista. Silmänä on urheilukenttä. Turvan kohdalla oli alun perin keskuspuisto. Sen tilalle on myöhemmin tullut nelikaistainen moottoritie. Nyt mietitään, voiko tuota kohtaa jotenkin muuttaa.

Rovaniemen kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen toteaa;

”Kaupunki muuttuu koko ajan. Haluan vaikuttaa siihen, että tehdään ratkaisuja, jotka ovat toimivia myös tulevaisuudessa. Sodan jälkeen resurssit olivat rajalliset. Nyt ollaan samassa tilanteessa kestävän kehityksen vaatimusten takia. Tämän hetken rakentamisessa on usein kyse siitä, että olemassa olevien rakennusten elinkaarta pyritään jatkamaan. Usein se tapahtuu niin, että rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan.”

Keltatakkinen mies seisoo lumisella pihamaallaan.

Kuva: Anssi Jokiranta, Lapin kansa. Kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen seisoo kuusikulmaisella tontilla Rovaniemen Korkalovaarassa. 

No 4
Lapin lumi- ja jäärakentamisen sekä -taiteen perinne

Päiviön tyttäret, osa lumi-installaatiosta
1998
Suunnittelu: Timo Jokela

Kaksi suurta lumiveistosta lumisessa maisemassa.Kuva: Timo Jokela

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokela kertoo:

”Lapin murteissa on kymmeniä sanoja, jotka kuvaavat lunta ja jäätä sekä niiden erilaisia olomuotoja (sohjo, pyry…). Näissä sanoissa ilmenee yhteys arkiseen elämään ja myös ympäristön kauneuteen. Pohjoisessa talvi on aina rytmittänyt ihmisten elämää ja toimia. Talvi on ollut ankara haaste, mutta myös ystävä, turva ja mahdollisuus.”

”Nykyään suhteemme talveen on muutoksessa. Lumi- ja jääveistotaide sekä eri käyttötarkoituksiin luodut lumi- ja jäärakennukset elävöittävät matkailukeskuksia. Ne synnyttävät myös uusia vierailukohteita ympäri Lappia.”

”Lapin lumi- ja jäätaide on syntynyt, koska on osattu käsitellä lunta ja jäätä. Samalla on oltu leikkisiä ja luotu ympäristötaidetta. Rakentaminen on vaatinut myös yrittäjyyttä ja insinöörien osaamista, ja taidekasvatus on tuonut rakennelmat laajasti eri ryhmien pariin.

Lisäksi ammattimainen suunnittelu sekä muotoilu ovat parantaneet lumi- ja jäärakentamista monin tavoin.”

 

LISÄTIETOJA
Marja-Kristiina Mäkinen
Hanke- ja tuotantokoordinaattori | Project and Production Coordinator
Designmuseo | Design Museum Helsinki

+358(0)408210973