Kuva: Anni Koponen

Att söka: workshopguidar för A&DO:s Konsttestarna! 

A&DO – Lärandecentret för arkitektur och design är Arkitekturmuseets och Designmuseets samprojekt (2020–2023). Projektets centrala aktivitet är den till lärandet inspirerande containerutställningen A&DO Labb, som ambulerar på fem orter i Finland. A&DO Labb gör djupdykningar i temat närmiljö med arkitekturens, designens och designprocessens hjälp.

A&DO – Lärandecentret för arkitektur och design och A&DO Labb medverkar i Konsttestarna-projektet under vårterminen 2022. Samarbetet inbjuder besökare på museerna och A&DO Labb bland eleverna i åttonde och nionde klass runtom i Finland. Konsttestarnas besök förverkligas genom distansverkstäder, där eleverna får testa och utvärdera arkitektur och design från sina egna utgångspunkter. Arbetets centrala begrepp är: undersök, förundras, testa, lek.

Vi söker två publikanställda som på frilans-basis förverkligar A&DO:s Konsttestarnas distansverkstäder. Arbetet börjar i mars 2022 med en introduktion, där du får medverka i inlärningshelhetens planering. Distansverkstäderna förverkligas i april-maj 2022. Verkstäderna ordnas både på finska och svenska.

Till uppgifterna hör bl.a. att leda verkstaden enligt läroplanen samt att göra efterarbetet för varje enskild grupp. Arbetet är sessionsmässigt och timantalet varierar beroende på bokningarna. I uppgifterna ingår en introduktion med betalt ersättning. Inom ramen för möjligheterna fortsätter vi A&DO Konsttestarnas verkstäder på hösten 2022. Du arbetar som en del av museernas guideteam och du har möjlighet att ansöka också till övriga guidningsuppdrag.

Uppgiften lämpar sig speciellt för magisterstuderande inom bildkonstfostran, arkitektur eller design.

Vi förutsätter:

Pedagogisk kompetens och kunnande
Erfarenhet av arbete med ungdomar
Gedigen digitalkunskap
Personligt intresse för arkitektur och design samt arkitektur- och designfostran

Ytterligare uppgifter: museilektor Hanna Kapanen, anträffbar ons. 2.3. kl. 11–13, tel.nr: 050 301 6838.

Ytterligare uppgifter om A&DO Labb

Rekryteringen sker anonymt vilket strävar efter fokus på den sökandes yrkesskicklighet och arbetserfarenhet. Se till att din ansökan och CV följer anonymitetsprinciperna. Vi väljer personerna för intervju enligt en anonym sammanfattning, som inte visar den sökandes namn, ålder, kön eller bild. Utelämna alltså denna information från både ansökan och CV. Vänligen inkludera dina kontaktuppgifter i e-postmeddelandet.

Begär vid behov ytterligare uppgifter samt sänd CV och en kort presentation av dig själv senast 7.3.2022 på adressen:

Arkitektur och design tillhör alla!